Chcete vymažova alebo niečo natrie?

Sme tu práve pre Vás!

Medzi naše hlavné činnosti patrí:

• mažovanie

• natieranie

• stierkovanie

• omietanie

Mažujeme bytové i nebytové priestory, rodinné domy, kancelárske i iné priestory.
Podža Vašich požiadaviek zabezpečíme aj stavebnú prípravu, t.j. stierkovanie alebo omietnutie.
Samozrejme pred mažovaním prekontrolujeme mažované plochy a podža potreby vykonáme ich opravu.
Natierame rôzne kovové i nekovové povrchy, napr.: zábradlia, ploty, brány, okenné rámy a pod.
Natierané povrchy pre nový náter dôkladne mechanicky i chemicky pripravíme.
Zabezpečíme nákup i dovoz nakúpeného materiálu.
Je len samozrejmé, že po nás nebudete musie upratova lebo VIEME AKO NA TO!