Chcete sa postarať o svojho miláčika?

Sme tu práve pre Vás!

Medzi naše hlavné činnosti patrí:

• povysávanie interiéru i batožinového priestoru

• čistenie a ošetrenie sedadiel

• čistenie ostatného interiéru vozidla

• umytie sklených výplní

• umytie a ošetrenie karosérie vozidla

• dohustenie pneumatík

Dôkladne Vám povysávame kompletný interiér i batožinový priestor vozidla. Podľa charakteru
materiálov sedadiel i čalúnenia ich pretepujeme resp. vhodným spôsobom ošetríme.
Ručne umyjeme sklené výplne i karosériu vozidla. Ošetrenie karosérie vykonáme jedine na základe
Vášho priameho pokynu a jedine Vami určeným spôsobom a prostriedkami.
Užívajte si jazdu a hygienickú údržbu Vášho miláčika prenechajte nám lebo VIEME AKO NA TO!